Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Bilişim, Bilişim teknolojileri, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013

Yaptığı Tezler

Doktora, Argumentation skills and conceptual knowledge of undergraduate students in a physics by inquiry class, Ohio State University, Teaching And Learning, Stem, 2008

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2010 - 2018
Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2003 - 2010

Verdiği Dersler

Özel Öğretim Yöntemleri 2, Lisans, 2020 - 2021
Bilimsel araştırma Yöntemleri, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2020 - 2021
Fizik 3, Lisans, 2019 - 2020
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Bilimin Doğası ve Tarihi, Lisans, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Lisans, 2019 - 2020
Argümantasyon, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2016 - 2017
Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Fizik-1, Lisans, 2016 - 2017
Fizik II, Lisans, 2016 - 2017
Özel Öğretim Yöntemleri 1, Lisans, 2016 - 2017
Fen Eğitiminde İstatistiksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Acar Ö., LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN DOĞASI ANLAYIŞLARI, FEN ÖĞRETİMİ ALGILARI VE FEN BAŞARILARININ İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, T.KAYA(Öğrenci), 2023
Acar Ö., ARGÜMANTASYON VE YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÇEVRİM İÇİ ÖRNEĞİ, Yüksek Lisans, Z.AZAKLI(Öğrenci), 2022
Acar Ö., Fen başarısı farklı okullarda öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi ve cinsiyet açısından incelenmesi, Yüksek Lisans, K.ORDU(Öğrenci), 2021
Acar Ö., FARKLI FEN BAŞARISINA SAHİP ORTAOKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKEN MODELLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, G.ÇELİK(Öğrenci), 2019
Acar Ö., Aynalar konusunun öğretiminde FeTeMM yaklaşımının öğrencilerin beceri, tutum, yaratıcılık ve öğretim hakkındaki görüşlerine etkisi, Yüksek Lisans, B.DURMAZ(Öğrenci), 2018
Acar Ö., Elektrik enerjisi ünitesinin FeTeMM ve argümantasyona dayalı işlenmesinin öğrencilerin yaratıcılık, tutum, beceri ve öğretim hakkındaki görüşlerine etkisi, Yüksek Lisans, Z.BAYDAR(Öğrenci), 2018
Acar Ö., Argümantasyon öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin madde ve ısı ünitesine yönelik kavramsal anlama, bilimsel düşünme ve bilimin doğası anlayışları üzerine etkisi, Yüksek Lisans, Z.TOLA(Öğrenci), 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ACAR Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK TUTUMLARININ, PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE FEN ÖĞRETİMİ ALGILARININ FEN BAŞARILARIYLA OLAN İLİŞKİSİ, 2018 - 2019
ACAR Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FEN BAŞARI DÜZEYİ FARKLI OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN DUYUŞSAL VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİNİN FEN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2015 - 2016
ACAR Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ARGÜMANTASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN ÖĞRETMENLERE KAZANDIRILMASI, 2014 - 2015
Acar Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yarışan Teoriler Öğretim Metodunun Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi, 2013 - 2014

Bilimsel Hakemlikler

PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2023
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2023
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2023
COMPUTERS & EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2022
CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, ESCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2022
JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2022
EDUCATIONAL STUDIES, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2021
Journal of Food Science Education, ESCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
COMPUTERS & EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
COMPUTERS & EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2019
COMPUTERS & EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
COMPUTERS & EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2018
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
Thinking Skills And Creativity, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2017
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017

Bilimsel Danışmanlıklar

TÜBİTAK, Diğer, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye, 2020 - 2020

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Acar Ö., 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Trabzon, Türkiye, Eylül 2016
Acar Ö., XI. ULUSAL FEN BĠLĠMLERĠ ve MATEMATĠK EĞĠTĠMĠ KONGRESĠ, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Adana, Türkiye, Eylül 2014

Metrikler

Burslar

YLS, YÖK, 2004 - 2009

Ödüller

Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , Haziran 2020
Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , Aralık 2014
Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , Ekim 2010