Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

IT, Bilişim teknolojileri, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013

Dissertations

Doctorate, Argumentation skills and conceptual knowledge of undergraduate students in a physics by inquiry class, Ohio State University, Teaching And Learning, Stem, 2008

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Natural Sciences, Education in Natural Sciences, Education in Physics

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2018 - Continues
Assistant Professor, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2010 - 2018
Research Assistant, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2003 - 2010

Professional Experience

Erasmus Coordinator, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2020 - Continues
Erasmus Coordinator, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2012 - 2013

Courses

Özel Öğretim Yöntemleri 2, Under Graduate, 2020 - 2021
Bilimsel araştırma Yöntemleri, Under Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Under Graduate, 2020 - 2021
Fizik 3, Under Graduate, 2019 - 2020
Öğretmenlik Uygulaması, Under Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Bilimin Doğası ve Tarihi, Under Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Under Graduate, 2019 - 2020
Argümantasyon, Post Graduate, 2016 - 2017, 2019 - 2020
Yüksek Lisans Seminer, Post Graduate, 2019 - 2020
Fizik-1, Under Graduate, 2016 - 2017
Fizik II, Under Graduate, 2016 - 2017
Özel Öğretim Yöntemleri 1, Under Graduate, 2016 - 2017
Fen Eğitiminde İstatistiksel Yöntemler, Post Graduate, 2016 - 2017

Advising Theses

Acar Ö., FARKLI FEN BAŞARISINA SAHİP ORTAOKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKEN MODELLERİNİN İNCELENMESİ, Post Graduate, G.ÇELİK(Student), 2019
Acar Ö., Aynalar konusunun öğretiminde FeTeMM yaklaşımının öğrencilerin beceri, tutum, yaratıcılık ve öğretim hakkındaki görüşlerine etkisi, Post Graduate, B.DURMAZ(Student), 2018
Acar Ö., Elektrik enerjisi ünitesinin FeTeMM ve argümantasyona dayalı işlenmesinin öğrencilerin yaratıcılık, tutum, beceri ve öğretim hakkındaki görüşlerine etkisi, Post Graduate, Z.BAYDAR(Student), 2018
Acar Ö., Argümantasyon öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin madde ve ısı ünitesine yönelik kavramsal anlama, bilimsel düşünme ve bilimin doğası anlayışları üzerine etkisi, Post Graduate, Z.TOLA(Student), 2016

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ACAR Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK TUTUMLARININ, PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE FEN ÖĞRETİMİ ALGILARININ FEN BAŞARILARIYLA OLAN İLİŞKİSİ, 2018 - 2019
ACAR Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, FEN BAŞARI DÜZEYİ FARKLI OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN DUYUŞSAL VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİNİN FEN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2015 - 2016
ACAR Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, ARGÜMANTASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN ÖĞRETMENLERE KAZANDIRILMASI, 2014 - 2015
Acar Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Yarışan Teoriler Öğretim Metodunun Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi, 2013 - 2014

Scientific Refereeing

Journal of Food Science Education, Journal Indexed in ESCI, March 2021
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, September 2020
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, July 2020
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, SCI Journal, January 2020
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, November 2019
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, June 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, June 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, January 2019
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, November 2018
COMPUTERS & EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, October 2018
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, June 2018
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, Journal Indexed in SSCI, January 2018
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, April 2017
Thinking Skills And Creativity, Journal Indexed in SSCI, March 2017
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, February 2017
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, Journal Indexed in SSCI, January 2017

Scientific Consultations

TÜBİTAK, Other, Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey, 2020 - 2020

Tasks In Event Organizations

Acar Ö., 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Scientific Congress, Trabzon, Turkey, Eylül 2016
Acar Ö., XI. ULUSAL FEN BĠLĠMLERĠ ve MATEMATĠK EĞĠTĠMĠ KONGRESĠ, Scientific Congress, Adana, Turkey, Eylül 2014

Citations

Total Citations (WOS):79
h-index (WOS):4

Scholarships

YLS, YOK, 2004 - 2009

Awards

Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , June 2020
Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , December 2014
Acar Ö., Yayın Teşvik, Tübitak , October 2010