Education Information

Education Information

 • 2011 - 2022 Doctorate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2009 Postgraduate

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Sendika hakkı ve özgürlüğü: ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ve Türk yargı organlarının kararlarına etkisi Sustainable Development

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2009 Postgraduate

  Türkiye'de sosyal siyasetin oluşumunda Gerhard Kessler

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü