Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A general accuracy measure for quality of elliptic sections fitting

MEASUREMENT, vol.145, pp.640-647, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An integrated solution for reducing ill-conditioning and testing the results in non-linear 3D similarity transformations

INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING, vol.26, no.5, pp.708-727, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of the Geometric Form of Hierapolis Theater in Pamukkale, Turkey

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING, vol.140, no.3, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

GEOMETRIC INTERPRETATION AND PRECISION ANALYSIS OF ALGEBRAIC ELLIPSE FITTING USING LEAST SQUARES METHOD

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, vol.47, no.4, pp.430-440, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İki Boyutlu Doğrusal Dönüşümlerin Geometrisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.240-249, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

On ill-conditioning in 3D Similarity Transformation

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.2, pp.47-53, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çoklu Frekanslı GNSS Ölçüleri İle Anlık Bağıl Konum Belirlemede Stokastik Model Oluşturma

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 13. Harita Kurultayı Özel Sayısı, 2011-2, 39-47, 2012., vol.2011, pp.39-47, 2011 (Other Refereed National Journals)

İzmit Körfezi ve Çevre Su Havzalarındaki Kirlilik Boyutunun Uydu Görüntüleri ile İzlenmesi

Mimarizm Dergisi, Kocaeli Mimarlar Odası, vol.1, pp.114-117, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Regresyon Analizinden Esnek Hesaplamaya L_p Norm Kestiricisi

IESKO 2019, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.292-299

Geodetic Deformation Analysis for Constructions

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES AND ARCHITECTURE, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.286-289

Tektonik GNSS Ağlarında Deformasyon Analizi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Çalıştayı (TUJK 2018), Sismojeodezik Çalışmalar, İzmir, Turkey, 1 - 02 November 2018, vol.1, pp.15

Türkiye’de Jeodezik VLBI Çalışmaları

21. Ulusal Astronomi Kongresi - UAK 2018, Kayseri, Turkey, 3 - 07 September 2018

Monitoring Movements of Tectonic Plates by Analyzing VLBI Data via QGIS

Scientific Congress of the Turkish National Union of the Geodesy and Geophysics (TNUGG-SC) with International Participation, İzmir, Turkey, 3 May - 02 June 2018, pp.198-201

Sabit GNSS İstasyon Ölçülerinin Değerlendirlmesinde Bazı Engeller

TUJK 2017 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Çalıştayı - 2017, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2017

A Geodetic GIS Application with QGIS Supported by Python Scripts

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.201

Yersel Fotogrametri Matematik Modellerini Test Etmek İçin Bir Simülasyon Algoritması

TMMOB-HKMO, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2017, pp.1-6

GNSS ve Nivelman Ağlarının Kontrolü İçin Yeni Bir Araç Olarak Yükseklik Dönüşümü

TUJK 2016 Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Çalıştayı - 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.1-9

Hafriyat Dolgu Sahalarında Yasal Üst Kot Sınırı Ve Hacim Hesabı

TMMOB-HKMO, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.1-10

Hatalı Veriler İle En Uygun Yükseklik Dönüşüm Yönteminin Seçimi

TMMOB-HKMO, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.1-8

Teknik Elemanlar İçin Öklit Geometrisinin Önemi

KOÜ Asım Kocabıyık MYO, Nasıl Bir İnşaat Teknikeri İstiyoruz Çalıştayı, Hereke, Kocaeli, Turkey, 17 May 2016, pp.4-11

Yuvacık ve Namazgah Baraj Deformasyonlarının İzlenmesi

5th International Earthquake Symposium, Kocaeli 2015, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.523-539

Namazgah ve Yuvacık Baraj Deformasyonlarının İzlenmesi

5th International Earthquake Engineering, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.314-315

MONITORING THE DEFORMATIONS OF NAMAZGAH AND YUVACIK DAMS

5th International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015

GPS Almanaklarının Elde Edilmesi

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014

İnşaat Teknolojisi Önlisans Eğitiminde Haritacılığın yeri

KOÜ Asım Kocabıyık MYO, İnşaat Teknolojisi Programı, Mezunlar Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 24 October 2014, pp.1-6

GPS Almanaklarının Ede Edilmesi

TMMOB-HKMO, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.1-7

Spectral Analysis of Keplerian Orbit Elements of GNSS Satellites

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.2082-2085 identifier identifier

Yapay Uydu Yörünge Bilgilerinin Belirlenmesinde Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri

TMMOB-HKMO, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013, pp.1-9

Geçiş Eğrili Yatay Kurp Hesaplarına Bütünleşik Bir Yaklaşım

TMMOB-HKMO, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013, pp.1-7

Üç Boyutlu Ağların Dengelenmesi

TMMOB-HKMO, Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK Jeodezi Kolokyumu, Kocaeli, Turkey, 15 March 2013, pp.1-9

Sabit GNSS Veri Analizleri ve PPP

TUJK 2011 Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi, 23-25 Kasım 2011, İstanbul., İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2011

İçmesuyu Mekansal Karar Destek Sistemi

TMMOB-İMO, 6. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, 14-15 Ekim 2011, Antalya., Antalya, Turkey, 14 - 15 October 2011, pp.297-306

Su Dağıtım Şebekelerinin Tasarımı İçin Konumsal Algoritmalar

TMMOB-HKMO, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011, pp.1-8 Sustainable Development

Çoklu Frekanslı GNSS Ölçüleri İle Anlık Bağıl Konum Belirlemede Stokastik Model Oluşturma

TMMOB-HKMO, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara., Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011, pp.1-10

Düşey Kurplarda Robust Aplikasyon Hesapları

TMMOB-HKMO, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011, pp.1-8

TMMOB-HKMO, Su Dağıtım Şebekelerinin Tasarımı İçin CBS Modülü

TMMOB-HKMO, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011, pp.1-8 Sustainable Development

Kısa GNSS Bazlarında Çoklu Frekanslı Durağan Bağıl Konum Belirleme Yöntemi

TMMOB-HKMO, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.107-120

Mutlak Konum Belirlemede Matematik Modeller

TMMOB-HKMO, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.283-293

The design and evaluation stages of local GPS networks for monitoring crustal movements

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009, pp.1-15

GPS Ağlarının Duyarlık Ve Güvenirliğinin Baz Optimizasyonu ile İrdelenmesi

KOÜ Harita Mühendisliği Bölümü Seminer Çalışması, Kocaeli, Turkey, 30 April 2009, pp.1-27

Monitoring Of Crustal Movements By Using Kalman Filter

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.275-285

Yerkabuğu Hareketlerinin Kalman Filtresi ile İzlenmesi Monitoring of Crustal Movements by Using Kalman Filter

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.275-285

Double Stage Semi Dynamic Polynomial Surface Fitting For Modelling The Local Geoid

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.265-274

Yapay Sinir Ağlarının Jeodezide Uygulamaları Üzerine Öneriler

TMMOB-HKMO, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1-10

C1 ve C2 Noktalarının Hızlarının Kestirilmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007

Yapay Sinir Ağlarının Jeodezide Uygulamaları Üzerine

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, X. Paralel Oturum: Jeodezi II, Ankara, Turkey, 02 April 2007

Polinomsal Yükseklik Dönüşümü

11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, XIII. Paralel Oturum: Jeodezi III, , , , (2007), Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1

C1 ve C2 Nokta Hızlarının Kestirilmesi

TMMOB-HKMO, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1-8

GPS Ağları İçin Bir Optimizasyon Stratejisi

TMMOB, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.460-474

Analysis of Discontinuities on Earth s Crust Movements By Local Geoids Evaluated Finite Elements

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.257-264

Yapay Uydu Bazlı Alıcılarda Çoklu Frekansın Önemi

TMMOB-HKMO, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.1-8

GPS Ağlarında En Uygun Gözlem Anlarının Planlanması

TMMOB-HKMO, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.1-7

GPS Ağları İçin Bir Optimizasyon Stratejisi

HKMO 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March 2005, pp.460-474

GPS Ağlarında En Uygun Gözlem Zamanlarının Planlanması

TMMOB, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 - 01 April 2005, pp.475-485

Taranmış Görüntü Kontrol Nokta Doğruluklarının Artırılması İçin Basit Algoritmalar

TMMOB-HKMO, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.1-6

Başlangıç Faz Belirsizliği Çözümünde Geçerlilik Testleri

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 March 2005, pp.288-300

GZK Ağı İle Durum Esaslı State Space Konumlamanın Metodolojisi

TUJK 2004 Çalıştayı, IV: Oturum : Mühendislik Uygulamarında Sabit GPS İstasyonlarının (SÖRİ) Kullanılması, Zonguldak, Turkey, 14 - 16 October 2004, pp.208-215

Günümüzde Mühendislik Ağlarının Optimizasyonu Üzerine Öneriler

TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı, Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 14 - 16 October 2004, pp.9-14

Günümüzde Mühendislik Ağlarının Tasarımı Üzerine Öneriler

TUJK 2004 Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 14 - 16 October 2004, pp.1-16

GPS Ölçüleri İle Geçerli Konum Bilgilerinin Elde Edilmesi

TMMOB-HKMO, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003, pp.322-335

GPS Gözlemlerinin Simülasyonu

TMMOB-HKMO, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2003, pp.399-418

İki Boyutlu Bezerlik ve Afin Dönüşümleri

Bölüm İçi Seminer Çalışması, Jeodezi ve Fotog. Müh. Böl., ZKÜ-MF, 15 Mayıs 2002, Zonguldak, Turkey, 10 April 2002, pp.1-16

GPS Ağlarının Dengelenmesi

Bölüm İçi Seminer Çalışması, Jeodezi ve Fotog. Müh. Böl., ZKÜ-MF, 9 Mayıs 2001, Zonguldak, Turkey, 9 - 11 May 2001

Ardışık Dengeleme

Bölüm İçi Seminer Çalışması, Jeodezi ve Fotog. Müh. Böl., ZKÜ-MF, 8 Nisan 1999, Zonguldak, Turkey, 08 April 1999, pp.1-20

GPS Ağlarında Duyarlık ve Güven Optimizasyonu

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 March 1999, pp.135-152

Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi Sürecinde Fuzzy Logic Bulanık Mantık Yaklaşımı

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 1999, pp.213-227

GPS de Matematik Modeller

Bölüm İçi Seminer Çalışması, Jeodezi ve Fotog. Müh. Böl., ZKÜ-MF, 13 Mayıs 1998, Zonguldak, Turkey, 1 - 03 April 1998, pp.1-10

Books & Book Chapters

On non-linearity and convergence in non-linearleast squares

in: Optimization Algorithms, Jan Valdman, Editor, inTechOpen, Londrina, pp.57-75, 2018