Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2020the Journal of Academic Social Sciences

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Kasım 2019Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görünüm Dergisi

    Diğer Dergiler

  • Mart 2019Researcher: Social Science Studies (RSSS)

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Sanatsal Etkinlik

Yayıncılık Etkinlikleri