Education Information

Education Information

 • 2009 - 2017 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Finans Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economics, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Birleşme ve Devralmaların Pay Senedi Performansı Üzerine Etkisi ve Paydaş Değerini Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Portföy Seçiminde Ekonomik Katma Değer (EVA) Yönteminin Kullanılması ve IMKB Uygulaması

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English