Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Borsa İstanbul ile Asya Pasifik Sermaye Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme Analizi: Panel ARDL Modeli

Turkish Studies-Social, vol.15, no.2, pp.221-238, 2020 (Other Refereed National Journals)

BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNİN YARATTIĞI PAYDAŞ DEĞERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.14, no.1, pp.233-256, 2018 (Other Refereed National Journals)

Üretim İşletmelerinde Uluslararasılaşmanın Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Uygulama

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, no.83, pp.137-159, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dünyada Şirket Birleşme ve Devralma Dalgaları

International Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.4, pp.316-324, 2017 (Other Refereed National Journals)

Birleşme ve Devralmalar Yoluyla Büyümenin Hisse Senedi Performansı Üzerine Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.52, pp.1430-1440, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ham Petrol Fiyatı Değişimlerinin Sektör Getirileri Üzerindeki Etkisi

Uluslararası İktisadi İdari İncelemeler, no.14, pp.223-234, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Impact of Dividend Policy on Firm Value

Uluslararası Sosyal Bilimler Ve İnovasyon Kongresi 2018, 11 - 13 May 2018

Angel Investing in Turkey

VII. Current Debates in Social Sciences 2018, 19 - 21 April 2018

The Influence of Ownership Structure on Firm Performance

VII. Current Debates in Social Sciences 2018, 19 - 21 April 2018

The Effect of the Capital Structure Decisions to the Company Value

VI. Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 December 2017

Hedging with Stock Index Futures in Turkey

8th International Conference of Political Economy, 28 - 30 June 2017

International Investments to Turkish Banking Sector and Impacts on Stockholders

8th International Conference of Political Economy, 28 - 30 June 2017

Growth Strategies and Value Creation in Turkish Energy Sector

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017

Value Creation Through International Mergers And Acquisitions

7th Internatıonal Conference of Political Economy, 28 - 30 June 2016

Determination of The Country Risk Rate As A Symptom of Coming Crisis and Turkish Case

International Conference on Economics (Econworld) 2015, Torino, Italy, 18 - 20 August 2015

Yeni Nesil Krizler Neoliberalizm in Sonu mu

ICOPEC 2013 - Çağın Aklı: Piyasa Kıskacında Birey ve Toplum, 23 - 24 October 2013

Petrol Fiyatı Değişimlerinin Hisse Senedi Değerlerine Etkisi

International Scientific – Practical Conference “Business Administration And Corporate Social Responsibility”, 23 - 25 November 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Efficiency of Turkish Derivatives Market: A Study On VIOP

in: A Critical Review of Social Sciences – Theory and Practise, Bora Yenihan, Doğa Basar Sarıipek, Gökçe Cerev, Editor, Forntpage Publications, pp.255-266, 2018

New Generation Crises: Is It End of Neoliberalism?

in: Logic of Our Age The Individual and Society in the Market s Grasp, , Editor, IJOPEC Publication, London, pp.43-59, 2015

Uluslararası Finansal Kuruluşlar

in: Uluslararası Finans: Teori Politika ve Uygulama, GÜVEN DELİCE,İLHAN EGE, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.435-482, 2015

Uluslararası Finansal Kuruluşlar

in: Uluslararası Finans, Güven Delice, İlhan Ege, Editor, Gazi Kitabevi, pp.435-455, 2015