Education Information

Education Information

 • 2008 - 2011 Doctorate

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ortadoğu Sosyolojisi Ve Antropolojisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Örgüt içi politik davranışların örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Makine ve Metal Teknolojileri, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

 • 2006 Postgraduate

  Suudi Arabistan'daki petrol gelirlerinin sosyal yapıya olan etkisi Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ortadoğu Sosyolojisi Ve Antropolojisi Anabilim Dalı