Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2001 - 2003
    Yüksek Lisans

    Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Dr), Türkiye

  • 1996 - 2001
    Lisans

    Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye