Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Fantastic novel: A genre of dubious of existance in the shadow of Ottoman / Turkish modernization (1876-1960)

  Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Hasan Ali Toptaş'ın romanlarındaki "arayış"ın postmodern yüzü

  Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English