Prof.Dr.

ALİ POYRAZ GÜRSON


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Eğitim Bilgileri

1999 - 2004

1999 - 2004

Doktora

Ege Üniversitesi, Sosyal Biimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Kara Harp Okulu Komutanlığı, Kara Harp Okulu (Dekanlık), İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Dış Turizm Amaçlı Tanıtımda İl Bazlı Pazarlamanın Gerekliiliği ve Halkla İlişkilerin Rolü Karşılaştırmalı Örnek Çalışma(İstanbul-Dubai Şehir markaları)

Ege Üniversitesi

1999

1999

Yüksek Lisans

Su Sorunu ve GAP çerçevesinde Türkiye Suriye İlişkilerine analitik Yaklaşım

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2007

2007

BM Mültecilerin Kontrolü Kursu

Güvenlik

MSB

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2015 - 2016

2015 - 2016

Doç.Dr.

Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2008 - 2015

2008 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2016 - 2020

2016 - 2020

MYO Müdürü

Kocaeli Üniversitesi, Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu

2016 - 2018

2016 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Bölüm Başkanı

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Uluslararası Hukuk

Lisans

Lisans

Kurumsal Reklam

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Siyasal Metinler Üzerine Analizler

Ön Lisans

Ön Lisans

Kamu Oyu ve Yönetişim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ortadoğuda Stratejik Kaynaklar

Lisans

Lisans

Türkiye'nin Demokrasi Tarihi

Ön Lisans

Ön Lisans

İnsan Hakları Hukuku

Doktora

Doktora

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Lisans

Lisans

Siyaset Bilimine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Hakları Hukuku

Lisans

Lisans

Milliyetcilik ve Azınlıklar

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

Çağdaş Ortadoğu

Yönetilen Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

1979 İslam Devriminden sonra İran'ın diş politikası

GÜRSON A. P.

M.MOKHTARPOUR(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği

YANTUR P., GÜRSON A. P.

İnsan ve Toplum Bilimleri araştırma dergisi, cilt.8, sa.1, ss.163-182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Brand Cities, Scent and Strategic Opinion

GÜRSON A. P. , BEGEÇ S.

European Journal of Science and Technology, cilt.1, ss.37-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

The Famine Nowadays

GÜRSON A. P. , İsmail S.

Contemporary Discussion Turkey and Beyond, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

AVRUPA BİRLİĞİ’xxNDE DEMOKRATİK MEŞRUİYET SORUNU

ERCAN A. , GÜRSON A. P.

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.2237-2242, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Turkey-Russia Relations After The Cold War Era And The Middle East Policies

GÜRSON A. P. , Göker F. Ç.

Advances in Social Sciences Research Journal, cilt.4, ss.119-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

ENERGY SUPPLY SECURITYAND RENEWABLE ENERGY POLICIES IN TURKEY

GÜRSON A. P. , topçu m. k.

Journal of Defense Resources Management (JoDRM), cilt.7, sa.1, ss.53-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

An investigation about the exaggeration of social media as a fluid form of modernism . MODERNİZMİN SIVI FORMU OLARAK SOSYAL MEDYA ABARTISI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

GÜRSON A. P.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.143-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Role of the Servant Leadership on the Relation betweenEthical Climate Perception and Innovative Work

GÜRSOY A., GÜRSON A. P.

European Research Studies, cilt.18, ss.67-80, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

AFRİKA’DA TERÖRLE MÜCADELEDE AMERİKAN ASKERİNİN ROLÜ

GÜRSON A. P. , çınar h.

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 15 - 16 Kasım 2018

2018

2018

Sosyal Medya ve Dış Politika

ERCAN A. , GÜRSON A. P.

ICOMEP, 1 - 02 Aralık 2018

2017

2017

Birleşmiş Milletler ve Önlenemeyen Silahlanma

GÜRSON A. P. , ERCAN A.

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, 17 - 19 Kasım 2017

2017

2017

Citybranding and Scent of Brand

GÜRSON A. P.

International Conference on Social and Related Sciences, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Geleceğin Savaş Alanı

GÜRSON A. P. , ERCAN A.

21. YÜZYILDA YENİ BOYUTLARIYLA SİYASET, Marco BOSHELE, Editör, der yayınevi, İstanbul, ss.31-83, 2020

2020

2020

Geleceğin Savaş Alanı

GÜRSON A. P. , ERCAN A.

21 y yılda yeni boyutları ile Siyaset, Marco Boschele, Editör, Der, İstanbul, ss.45-83, 2020

2020

2020

Geleceğin Savaş Alanı

GÜRSON A. P. , ERCAN A.

21. Yüzyılda Yeni Boyutlarıyla Siyaset, Boschelle MARCO, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.31-83, 2020

2019

2019

Büyük Güçlerin İran Planı

GÜRSON A. P.

Detay yayıncılık, Ankara, 2019

2019

2019

Ortadoğu’xxda bir renk Lübnan Sineması

GÜRSON A. P.

Akdeniz Sineması, Özgür Yılmazkol, Editör, Doruk, İstanbul, ss.279-309, 2019

2017

2017

Küresel Enerji Politikaları ve Ortadoğu

GÜRSON A. P.

Yeni Ortadoğu, Sertif Demir,Oktay Bingöl, Editör, Barış kitap, Ankara, ss.277-293, 2017

2017

2017

15 temmuz Darbe Girişiminin Sivil Asker İlişkileri Üzerine Etkisi

DEMİR S., GÜRSON A. P.

Türk Siyasal Hayatında Hukuk Devletinin Kurumlarına ve Anayasal sisteme Yönelik Girişimler, Hasret Çomak-Nursel Sağıroğlu, Editör, Beta, İstanbul, ss.199-209, 2017

2017

2017

Türkiye- Suriye İlişkileri

GÜRSON A. P. , DEMİR S.

Türk Dış Politikası, Sertif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu, Editör, Barış, Ankara, ss.518-538, 2017

2017

2017

BM ve Önlenemeyen Silahlanma

GÜRSON A. P. , Göker Ç. F.

Yeni Konsept Savaş, Ali Poyraz Gürson, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.73-95, 2017

2015

2015

1946’xxdan Günümüze Medya ve Siyaset İlişkisi

GÜRSON A. P.

1946’xxdan Günümüze Medya ve Siyaset, Tolga YAZICI, Editör, Volga, İzmit_KOCAELİ, ss.43-73, 2015

2010

2010

SURİYE

GÜRSON A. P.

Atılım Üniversitesi, Ankara, 2010

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

3. ULUSLARARASI GÖLCÜK KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI SEMPOZYUMU

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

CAN M. (Yürütücü) , GÜRSON A. P. , ŞENER N. , SARAÇOĞLU A. , ÖRGEL S.

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

GÖLCÜK SANAT ÇALIŞTAYI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ŞENER N. (Yürütücü) , GÜRSON A. P. , CAN M. , KONAK C. , SARAÇOĞLU A.


Davetli Konuşmalar

Ocak 2021

Ocak 2021

A.B.D.'de Seçimler Vizyon Değişimi mi?

Konferans

İstinye Üniversitesi-Türkiye