Yüksek Adhezif Yapışma Dayanımı Sağlamak İçin Karbon Fiber Katkılı Kompozit Yüzeylerinin Lazer İle İşlenmesi Ve Optimum Parametrelerinin Belirlenmesi TÜBİTAK 1001


Akman E. (Yürütücü) , Çoban O. , Bora M. Ö. , Genç Öztoprak B. , Demir A.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2016
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2018

Proje Özeti

Karbon fiber katkılı kompozitler (CFRC-Carbon Fiber Reinforced Composites) olağanüstü dayanıklılıkları, düşük yoğunlukları gibi özeliklerinin getirdiği avantajlar sebebiyle havacılık veya otomotiv sektöründe çok fazla tercih edilen kompozit malzemeler arasındadır. Ancak kompozit malzemelerin adı geçen sektörlerde arzu edilen miktarlarda kullanılması için bu malzemeler ile üretilecek yapıların yenilikçi tasarım ve üretim teknolojileri ile maliyetlerinin daha aşağıya çekilmesi gerekmektedir.

 

Karbon fiber katkılı kompozitlere adhezif olarak yapılan yapıştırma bu malzemelerin getirdiği avantajları tam anlamıyla kullanabilmek için alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır [6]. Adhezif yapıştırma prosesinde bağlanma kalitesini belirleyen belki de en önemli faktör malzeme yüzeyidir.

 

Bu projenin amacı; farklı özeliklerde ve parametrelerde lazerler kullanarak CFRC malzemelerin yapıştırılması için en uygun yüzey topogrofisine dolayısıyla elde edilebilecek maksimum yapışma mukavemetine ulaşmaktır. Yüzeylerde oluşturulacak yapılar mekanik performansı arttırmak amacı ile mekanik kilitlemeye imkan sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Kompozit/kompozit malzemelerin yapıştırılması için yüzey taraması konusunda yapılan çalışmalar oldukça az iken mekanik kilitlemeyi de göz önüne alarak gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışma yoktur.