PANI VE PANI/NANO METAL OKSİT POLİMERİK KOMPOZİTLERİNİN KİMYASAL OLARAK SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ÇELİK KOROZYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


DEMİREL S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: June 2019