4-PRİDAZİNKARBOKSİLİK ASİT MOLEKÜLÜNÜN GEOMETRİK YAPISININ VE TİTREŞİM FREKANSLARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ


EŞME A. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2017
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2018