Çevre Örneklerinde PAH ve PCB lerin GC MS Yöntemi ile İncelenmesi


Çetin Doğruparmak Ş. , Veli S. , Can Doğan E. , Arslanbaş D. , Aslan Kılavuz S. , Öztürk T., et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2008

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2005
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2008