Meme kanser dokularında karşılaştırmalı Serolojik Proteom Analizi yaparak meme kanserinin erken tanısında kullanılabilecek potansiyel biyomarker moleküllerin araştırılması


Kanlı A. , Utkan N. Z. (Yürütücü) , Kasap M. , Akpınar G.

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Aralık 2017
  • Bitiş Tarihi: Mart 2020