Polianilin ve Polipirol’ün Katyon Katkılama ile Farklı Metaller üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi (Hatice ÖZKAZANÇ Tez Projesi)


DEMİREL S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: May 2012