IHA’lar Üzerindeki Tek Kamera Görüntüsünden Nesne Boyut Tahmini


Sayar A., Odacı A. E.(Executive), Abdi Y., Hutoğlu T.

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: July 2021

Project Abstract

Yapılan Çalışma: Bu çalışmayla İHA'ların kilit özelliği olan hafifliğini daha da düşürmek amacıyla kamera sayısını bire indirmek hedeflenmektedir. Bu tek kameradan alınan görüntü verileri ışığında hareketli/hareketsiz nesneye göre sensör kullanmadan yatay eksende mesafe ölçümü yapmak ve takibi yapılan nesne ya da nesnelerin boyutunun hesaplanması amaçlanmaktadır.