Kocaeli Yöresi Topraklarının Verimlilik Parametrelerinin Bilgisayar Programı ile Değerlendirilmesin ve Sonuçların Bulanık Mantık Yardımıyla Yorumlanması


Dökmen F. (Yürütücü) , Duru N.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2007 - 2008

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2007
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2008