İzmit Körfezi için Çok-Ortamlı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Akıbeti Modeli Geliştirilmesi


Göktaş R. K. (Executive) , Civan M. , Ergül H. A. , Birgül A., Pekey B. , Karademir A.

TUBITAK Project, 2018 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: June 2021