KARNOSİK ASİT VE GALLİK ASİTİN PANC-1 PANKREAS HÜCRELERİNDE HNF1A GENİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ


GACAR G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2019
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor