Polimerik iletken nanokompozitlerin Sentezlenerek Fotokatalitik Etkisinin incelenmesi.


DEMİREL S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: April 2016