Erişkin Kök Hücreler Kullanılarak Deneysel Spinal Musküler Atrofi Hayvan Modelinin Oluşturulması ve İşlevselliğinin Gösterilmesi


Duruksu G. (Yürütücü) , Yazır Y. , Utkan T. , Gacar G. , Teke K.

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2021

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Aralık 2017
  • Bitiş Tarihi: Mart 2021