Vaccinium myrtillus bitkisinden süperkritik akışkan teknolojisi ve mikrodalga yardımlı ekstraksiyon ile antosiyaninlerin eldesi ve enkapsülasyonu ve antikanser ve antioksidan aktivitesinin araştırılmasıObtaining anthocyanin from the plant of Vaccinium myrtillus by means of supercritical fluid technology and microwave supported extraction, its encapsulation and researching its anti-cancer and antioxidant activity


SEVİMLİ GÜR C. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2014
  • End Date: June 2015