Kondrosarkom Hayvan Modelinde CD8 T Hücre Destekli Mezenkimal Kök Hücre Temelli Tedavilerde Resveratrolün İyileştirici ve Kanser Karşıtı Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Gacar G. (Yürütücü) , Çabuk D. , Duruksu G. , İşgören S.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2016
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2018