Atmosferdeki parçacık sayısal konsantrasyonu ile kütlesel konsantrasyonu arasındaki iliskinin kurulması ve parçacık sayısal boyut dagılımlarının atmosferik olaylardan ne kadar etkilendiginin incelenme


Civan M. , Tuncel S. G. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: March 2019

Project Abstract


Atmosferdeki partiküllerin sağlık etkileri bilinen bir konudur.  Yalnız son yıllarda halen yönetmeliklerde kullanılan kütlesel konsantrasyonların sağlık etkisini göstermede ne kadar yararlı olduğu konusunda tartışmalar başlamıştır.  Mevcut standartlarda kullanılan PM10, PM2.5 gibi kütlesel konsantrasyonlar daha çok büyük parçacıklardan etkilenmekte, buna karşılık insan sağlığını etkileyen parçacıklar ise mikron altı olarak tabir edilen çapları 1 mm den küçük parçacıklardır.  Bu parçacık grubu en iyi sayısal konsantrasyonlar tarafından temsil edileceğinden acaba bundan sonraki kuşak PM standartlarının kütlesel yerine sayısal konsantrasyonlar baz alınarak oluşturulması daha mı doğru olur sorusu halen tartışılan bir konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.  Bu çalışmada Sayısal ve kütlesel konsantrasyonlar arasındaki ilişki araştırılacak ve sayısal konsantrasyonların etkin olarak kullanılmasıyla cevaplanabilecek bazı sorular yanıtlanmaya başlanacaktır.  Çalışma üç başlık altında yürütülecektir.  Bunlardan birincisi sayısal ve kütlesel konsantrasyonlar arasında bir ilişki kurularak ölçülen sayısal konsantrasyonların kütlesel konsantrasyonlara dönüştürülmesinin ne kadar sağlıklı bir sonuç vereceği incelenecektir.  İkinci aşamada eser elementlerin hangi parçacık boyutlarında zenginleştiği anlaşılmaya çalışılacak ve eser elementlerin neden olduğu sağlık riski hesaplanacaktır.  Son olarak da atmosferdeki çeşitli proseslerin parçacık boyut dağılımının ne şekilde etkilediği anlaşılmaya çalışılacaktır