İNTERLÖKİN-2 İLE UYARILMIŞ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN TİROİD KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


GACAR G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2018
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2019