PROTEOMİK VE LİPİDOMİK YAKLAŞIMLAR KULLANILARAK MEME KANSERİ ALT TİPLERİNDE LİPİT METABOLİZMASININ ARAŞTIRILMASI


AKPINAR G. (Yürütücü) , KARAOSMANOĞLU YÖNETEN K. , KASAP M. , UTKAN N. Z. , BİLGİN M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2019
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2020