WİSTAR ALBİNO SIÇANLARDA NBT-II MESANE KANSERİ HÜCRELERİYLE ORTOTOPİK SİNOJENİK MESANE KANSERİ MODELİ OLUŞTURULMASI (PİLOT ÇALIŞMA)


YILMAZ H. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2016
  • Bitiş Tarihi: Mart 2017