DENEYSEL PROLİFERATİF VİTREORETİNOPATİ MODELİNDE İNTRAVİTREAL AFLİBERCEPT ENJEKSİYONUNUN İNFLAMASYON, PROLİFERASYON VE PROGRESYON MEKANİZMALARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN PROTEOMİK YOL İLE İNCELENMESİ


KARABAŞ V. L. (Yürütücü) , KASAP M. , AKPINAR G. , USLUTAŞ I., KANLI A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2017
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2018