Uzun Milisaniye Ve Kısa Atımlı Nanosaniye Lazerler Kullanarak Polimer Ve Takviyeli Kompozit Polimerler Üzerinde Açılan Mikro Ölçekli Deliklerin Optimum Parametrelerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Canel T. (Executive) , Kaçar E. , Candan L. , Genç Öztoprak B. , Akman E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2008
  • End Date: January 2009

Project Abstract

Lazerlerin birçok parametrelerinin uygun şekilde değiştirilmesi ve uygun optik sistemlerle çok küçük alanlara odaklanabilmesiyle birçok farklı malzemenin işlenebilmesi mümkündür. Lazerlerin, endüstriyel, sağlık, askeri ve araştırma alanlarında kulanımının artmasına paralel olarak, yapılan işlemlerin de kalitesinde artış sürmektedir. Lazerlerin gerek kullanım alanındaki, gerekse işlem kalitesin iyileştirilmesindeki yönündeki araştırmalar devam etmektedir.

 

Lazerle mikro düzeyde malzeme işleme, yarıiletkenler, elektronik, medikal, otomotiv, uçak ve haberleşme endüstrilerinde kullanılmaktadır. Lazerle metallerin, seramiklerin silikon ve polimerlerin kesip çıkartılma işlemi karmaşık bir işlemdir ve işlem kalitesini malzeme ve lazerde kullanılan işlem parametreleri belirler. Kesip çıkartma işlemi, genellikle, buharlaşma ve eriyik atılması olaylarının birleşimidir. Lazer ile malzeme işlemede temel parametre atım enerjisinin atım süresine oranı olan atım tepe gücüdür. Bu nedenle, mikro-boyutlu malzeme islemede kısa atımlı lazer kullanımı en önemli gerekliliktir. Son yıllarda lazer teknolojisindeki hızlı gelişim, lazerlerin dalgaboyu, atım süresi, enerjisi ve atım frekansı gibi parametrelerini kontrol etme imkanı vermiştir. Bu parametrelerin farklı birleşimi ile lazerlerin mikro-ölçekli kulanım alanı genişlemiştir. Nanosaniye lazerler, hard-disk işlemleri, silikon tabaka işleme, IC tamiri, mikro-elektronik kesimleri, DRAM için UV baskı, delme yoluyla PCB, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için delme, tıbbi cihaz üretimi, yakıt enjeksiyon ve filtre delikleri gibi üretim uygulamalarında kullanılmaktadır. Lazerle malzeme işleme yöntemi hızlı, temiz ve hassas olması nedeniyle tercih edilmektedir.