Muğla Yatağan Havzası ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi


Gürer Ö. F. (Executive) , Sanğu E. , Özburan M., Gürbüz A.

TUBITAK Project, 2009 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2009
  • End Date: March 2011