TCE Kaynak Zonlarının Yüzey Aktif Maddeli Potasyum Permanganat Ile Oksidasyonu Teknolojinin Kütle Giderimi Kütle Akış Azalımı Ilişkisine Olan Etkisi


AKYOL N. H. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: February 2018