Generalize agresif periodontitis ve kronik periodontitis patogenezinde nüklear faktor-Kb'in ekspresyonu ve aktivitesinin genomik mikroarray ve immünohistokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi


GÜZELDEMİR AKÇAKANAT E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: July 2014