Büyükçekmece Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme Projesi Kapsamında Jeoloji, Hidrojeoloji ve YAS Hidrolojisi Çalışmaları


Yolcubal İ. (Executive) , Çiftçi E., Sanğu E. , Şener A.

Technopark, 2016 - 2018

  • Project Type: Technopark
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: June 2018