Çevre Örneklerinde PAH ve PCB lerin GC MS Yöntemi ile İncelenmesi


Çetin Doğruparmak Ş. , Veli S. , Can Doğan E. , Arslanbaş D. , Aslan Kılavuz S. , Öztürk T., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2005
  • End Date: June 2008