Mühendislik Fakültesi İş İstasyonu Laboratuarı Geliştirme Projesi


Creative Commons License

Öztürk İ. T. (Executive) , Karabay H. , Şahin Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: June 2018

Project Abstract

Bu proje ile, Mühendislik Fakültesi çatısı altında yürütülen eğitim, araştırma ve tasarım çalışmalarında tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılan, sonlu elemanlar metodunu (FEM) temel alan ve farklı mühendislik disiplinlerinde temel nümerik analiz paket programı olarak tercih edilen ANSYS yazılımının hem üniversitemize hem de öğrencilerimize  kazandırılması amaçlanmıştır.  Bu yazılım, bünyesinde katı - elastik ve akışkan mekaniği, elektromagnetik, yarı iletkenler v.s. gibi farklı disiplinlerdeki problemlerin sayısal (nümerik) modelini oluşturan ve çözen ve de sonuçları raporlayan  paket programlardan (modüllerden) oluşmaktadır.

Bu tip yazılımlara hakim öğrenci ve araştırmacıların: otomotiv, savunma sanayi, havacılık sanayi, enerji, inşaat, v.s. gibi bir çok farklı sektörde  özellikle bu sektörlerin ARGE birimlerinde araştırma projesi başlatabilme ve hatta yeni mezun öğrencilerin  iş bulma olanakları yüksek olmaktadır. Bu yazılıma hakim  (mezun) öğrenciler hem bu sektörlerde: sıra dışı bina, köprü, gök delen gibi  yapıların  tasarımlarında; buz dolabı, fırın gibi ev aletlerinin verimlerinin iyileştirilmesi çalışmalarında; otomotiv sektöründe motor tasarımından gövde, amortisör tasarımına kadar her alanda; enerji sektöründe yeni kazan, yakıcı tasarımından rüzgar türbini tasarımına kadar her branşta; sağlık sektöründe damarlardaki kan akışının modellenmesinden yeni bir MR cihazının tasarımına kadar  farklı amaçlarla çalışabilmektedirler.

Proje konusu yazılım hali hazırda  üniversitemizde sayılı akademik personel tarafından Tablo -1 de belirtildiği üzere, bir kısmı BAP destekli olmak üzere, muhtelif kaynaklar kullanılarak satın alınmış olarak kullanılmaktadır.  Bu şekildeki alımlar bireysel gayretlerle gerçekleştirilmiş olmakla birlikte birim fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı hem program modülleri hem de kullanıcı sayısı az olarak temin edilerek kullanılmıştır ya da kullanılmaktadır. Bu şekildeki teminler hem maliyetli olmakta hem de öğrencilerimizin bilgi ve becerisine katkı sağlayamadığından hem öğrencilerimizin hem de mezunlarımızın rekabet gücünü düşürmektedir.

Bu proje önerisi kapsamında  gerçekleşecek olan satın almada ise,  yazılımın tüm disiplinlerdeki modülleri kısıtlamasız alınacak olup,  AYNI ANDA  10 (on) AKADEMİSYEN ve 100 (yüz) ÖĞRENCİ çalışabilecektir dolayısı ile bireysel kullanımında  önüne geçilmiş olacaktır.   Ayrıca bu projedeki akademik lisans alımının üniversitemize maliyeti  bireysel alımlara göre çok daha uygun olmaktadır.