ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONİK HAFİF STRESLE İNDÜKLENEN SIÇAN DEPRESYON MODELİNDE İNFLİKSİMAB, RESVERATROL VE KUERSETİNİN VAS DEFERENS FONKSİYONEL YANITLARI ÜZERİNDEKİ ANTİOKSİDAN VE ANTİİNFLAMATUAR ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


DEMİRTAŞ ŞAHİN T. (Executive) , UTKAN T. , YAZIR Y. , GÖÇMEZ S. S. , DURUKSU G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: October 2018