İzmir Aliağa Endüstri Bölgesinde Hava Kirlililiğine neden olan organik kirleticilerin düzeylerinin kaynaklarının ve sağlık etkilerininin belirlenmesi


Pekey H., Tuncel G.(Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2005
  • End Date: September 2008