Direkt Püskürtmeli Bir HCCI Motorda Püskürtme Parametrelerinin ve Alkol Benzin Karışımlarının Yanma ve Emisyon Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi


TÜRKCAN A. , ÖZSEZEN A. N. (Executive)

TUBITAK Project, 2011 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2011
  • End Date: May 2014