Yeni Tür Hidrojellerin Sentezi,Karakterizasyonu ve atık sulardan ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılması


YILDIZ U. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2011
  • End Date: July 2013