Safety and efficacy of turoctog alfa pegol (N8-GP) in prophylaxis and treatment of bleeds in previously N8-GP treated patients with severe Hemophilia A


Creative Commons License

Sarper N. (Executive) , Zengin E. , Aylan Gelen S., Kavaklı R. K.

Other Supported Projects, 2018 - 2020

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: September 2020

Project Abstract

“Daha Önce Turoctocog Alfa Pegol (N8-GP) ile Tedavi Görmüş Ağır Hemofili A Hastalarında Kanamaların Tedavisinde ve Profilakside N8-GP'nin Güvenliliği ve Etkililiği- NN7088-4410  "pathfinder8 “

 

Bu Faz III çalışmasında hemofili tanılı bir hastamız 2 yıl süre ile çalışma ilacını profilaksi için kullandı. Çalışma boyunca kanama kontrolü çok iyi idi. İnhibitör gelişmedi. Hasta memnuniyeti çok yüksekti. Nadir hastalık olması nedeniyle uluslararası çok merkezli yürütüldü ve ilaç onay aldı.