Kocaelili Alimler


Creative Commons License

Kaya A. , Gömbeyaz K. , Yavuz S. , Kahraman A.(Executive), Ekşi A. , Çetres R. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: December 2018

Project Abstract

ÖZET

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak …………… tarihinde başlatılan Kocaelili Âlimler Projesi 1 yürütücü ve 17 araştırmacı ile yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Proje, Kocaeli’de doğmuş, yaşamış veya burada belirli bir süre hizmette bulunmuş eser sahibi âlimleri kapsamaktadır. Bunların İslam düşünce geleneğine ve İslamî ilimlere katkılarını, eserlerin bir kısmının neşrini içermektedir. Proje, bir yönüyle de edisyon kitap çalışması olarak vücut bulmuştur.

Çalışma şu aşamalarda gerçekleştirilmiştir: Öncelikle haklarında araştırma yapılmış veya isimleri tespit edilmiş âlimlerin listesi yapılmış, eserleri tespit edilmiş; hakkında çalışma yapılmayan veya eksik çalışma yapılmış eserler ortaya çıkarılmış ve uzmanlık alanlarına göre fakülte akademik personel arasında görevlendirme yapılmıştır.

Çalışma başladıktan sonra ön araştırmalar yapılmış, konular tahkik edilmiş, eserleri tespit edilmiş ve araştırmaya uygun olup olmadığı hususunda kararlar alınmıştır. Ayrıca çalışılması gereken isim ve eserler söz konusu olduysa onların üzerinde çalışma başlatılmıştır. Araştırmacılar, belirlenen konuları araştırmış ve bilimsel metinlerini oluşturmuşlardır.

Yazıların değerlendirilmesi, üslup birliğinin oluşturulması, görülen eksikliklerin giderilmesi, değişiklik önerilerin metne girilmesi sağlanmıştır.

Son aşama ise projedeki çalışmaların kitap olarak neşre hazır hale getirilmesi olmuştur.

Çalışmalarda özellikle metin neşirlerinin yanında metinlerin muhtelif açılardan değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan denilebilir ki, çalışma özellikle Osmanlı tarihinde Kocaelili olarak bilinen veya bilinmediği halde araştırmalar neticesinde tespit edilen âlimlerin bilinmesine ve anlaşılmasına katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kocaelili Alimler, Yazma Eserler, Kocaeli Sosyal Hayatı, Kocaeli İlim Hayatı