PETROL TÜREVLİ MALZEMELERİ DENİZ YÜZEYİNDEN TEMİZLEYECEK YAĞ BAZLI ORGANOJELLERİN ÇIT-ÇIT REAKSİYONUYLA SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU


YILDIZ U. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: November 2018