Aydın İli Söke İlçesi Civarında Yüzeylenen Hisartepe Volkaniklerinin Fiziksel Mekanik ve Mineralojik Özellilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Güçtekin A. , Karakaş A.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: April 2017