Atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması ve geri kazanılması


YILDIZ U. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2008
  • End Date: January 2009