KB Türkiye Alkali Volkanik Alanından Manto Ksenolitlerinin Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element HSE Sistematikleri Kıtasal Ortamlarda Litosferik Manto Türevli Ergiyik Oluşumu İle İlişkili Petrolojik Proseslerin Modellenmesi


Aldanmaz E. (Executive)

TUBITAK Project, 2011 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2011
  • End Date: August 2012