Endüstriyel Çamaşırhanelerde Atıksuyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtım Süreçlerinin Geliştirilmesi


Veli S. (Executive), ARSLAN A., DEMİREL S., GÜL ŞEKER M.

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: September 2019