BOTİLİNUM TOKSİN TİP-A (BTX-A) ENJEKSİYONU SONRASINDA İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ PROGRAMINA ALINMIŞ İNMELİ HASTALARDA TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM STİMÜLASYONU (tDAS) TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ


DURSUN N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: August 2019