Akifer sistemlerinde depolanan DNAPL karışımlarının deneysel ve modelleme çalışmaları ile ıslahının incelenmesi: Yerinde kimyasal ve oksidasyon teknolojilerinin performansı


AKYOL N. H. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: Continues